Política de protecció de dades

1. Dret d'informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, Marge, S.L., titular del lloc web www.sesgarites.com, informa a l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Marge, S.L., i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris enviades a través del formulari habilitat a aquest efecte en el lloc web són recaptats per Marge, S.L. , amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis d'hostaleria.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades: Els camps marcats amb un asterisc (*) a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Marge, S.L. són veritables i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l'usuari: L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús del formulari electrònic de Marge, S.L., o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per a la finalitat abans descrita així com a l'enviament de correu electrònic amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a Marge S.L. amb domicili a Barri de Puig Roig nº 31 - 17256 Pals , indicant la referència “Protecció de Dades”.
 
Consulti també la nostra política de cookies